Ongevalsonderzoek laten uitvoeren

2 min read

Bij een bedrijfsongeval is het van belang om zo snel mogelijk de oorzaak van het ongeval te achterhalen. Een ongevalsonderzoek laten uitvoeren moet worden uitgevoerd door een onafhankelijke organisatie, om te voorkomen dat er met een partijdige blik naar de feiten wordt gekeken. In dat geval kunnen verkeerde conclusies worden getrokken of zelfs feiten onder tafel worden geveegd. Onderzoeken naar ongevallen bestaan altijd uit drie stappen: het bewijsmateriaal veilig stellen en direct betrokkenen ondervragen, het verzamelde materiaal analyseren en conclusies trekken. Soms vindt er nog een vertaling plaats naar adviezen, om dergelijke ongevallen in de toekomst te voorkomen.

Materiaal verzamelen

De kwaliteit van ongevalsonderzoek laten uitvoeren stijgt als de onderzoekers meteen na het ongeval ter plaatse zijn. De plaats van het ongeval is dan nog niet betreden door allerlei andere personen, die ongewild bewijsmateriaal vernietigen. Om een snelle afhandeling van het onderzoek mogelijk te maken is het goed om alvast afspraken te maken met een onderzoeksbureau, zoals G4S. Terwijl het bewijsmateriaal wordt verzameld zal er ook al worden gesproken met de direct betrokkenen. Meteen na het ongeval geven zij de beste kwaliteit informatie, met de meeste details.

Analyse en conclusies

Al het onderzoeksmateriaal wordt pas op een later moment geanalyseerd. Dat kan, doordat er geen tijdsdruk op de analyse wordt gelegd. De onderzoekers kunnen op hun gemak de situatie ter plekke, de wijze waarop de processen verliepen en de mogelijk gemaakte fouten op een rij zetten tijdens het ongevalsonderzoek laten uitvoeren. Tenslotte worden er conclusies getrokken. Als blijkt dat het ongeval door domme pech is ontstaan hoeven er geen verdere maatregelen te worden genomen. Als een aanwijsbare fout de oorzaak is kan advies worden gegeven om procedures aan te passen. In dat geval is het dus mogelijk om te leren van het ongeval en herhaling te voorkomen.

More Stories