En dan heb je schuldhulp nodig

2 min read

Er kan een moment komen dat je erachter komt dat je uitgaven veel groter zijn dan wat er maandelijks aan geld binnenkomt en dat je schuldhulpverlening nodig hebt. Soms realiseer je je dit op tijd. Je hebt nog geen schulden, maar voorziet dat je binnenkort je vaste lasten of boodschappen niet meer kunt betalen. Dan kan het een goed idee zijn om budgetbeheer aan te vragen. Een budgetbeheerder kan je vaste lasten en je inkomen in kaart brengen, kijken waar je op kunt bezuinigen en zodoende je financiën weer op orde brengen. Per week krijg je een toelage, die je vrij kunt besteden. Van dit geld koop je je boodschappen en bijvoorbeeld kleding of cadeautjes. De budgetbeheer maakt, als dit mogelijk is natuurlijk, ook een aantal reserveringen aan. Zo kun je sparen voor verwachte kosten, bijvoorbeeld een voorziene reparatie aan je auto, en onverwachte kosten, zoals hoger uitgevallen zorgkosten. Als je vrijwillig kiest voor budgetbeheer, dan kan het zijn dat je hiervoor een eigen bijdrage betaalt. Vaak betaalt de gemeente die bijdrage als er sprake is van budgetbeheer bij problematische schulden of ter ondersteuning van schuldsanering.

Kom je in aanmerking?

De gemeente maakt beleid als het gaat om de uitvoering van schulddienstverlening. Zij bepalen aan wie zij welke diensten gaan verlenen. Ze moeten dit beleid opstellen, het is een eis uit de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Dit is de wet waarin het minnelijk traject, zoals schuldhulpverlening door de gemeente ook wel wordt genoemd, is vastgelegd. Het kan zijn dat een gemeente besluit bepaalde doelgroepen uit te sluiten voor schuldhulp. Een voorbeeld hiervan is schuldhulp aan bedrijven. In sommige gemeenten moet je eerst je onderneming hebben opgeheven, voordat je in aanmerking komt voor hulpverlening. Andere gemeenten werken juist wel met gespecialiseerde partijen, zoals OXYZ, samen in de hulpverlening aan ondernemers. Een ander voorbeeld van een zogenoemde uitsluitingsgrond is recidive. Een groot aantal gemeenten hebben vastgesteld dat je binnen een bepaalde tijd niet nog een keer voor schuldhulp in aanmerking komt, bijvoorbeeld binnen een half jaar of een jaar na een succesvol afgesloten eerder traject. Ook aan mensen die illegaal in Nederland verblijven, wordt vaak geen schulddienstverlening aangeboden.

Doorverwijzing naar de WSNP

In sommige gevallen zal gemeentelijke schulddienstverlening geen optie zijn. Bijvoorbeeld als meerdere schuldeisers niet willen meewerken aan de schuldsanering. In dat geval kan er een doorverwijzing naar de rechter plaatsvinden, waar je in aanmerking komt voor de WSNP: het wettelijke traject.